Správa certifikátu

Instalace certifikátu na čipovou kartu

Stiskem tlačítka „Instalovat certifikát na čipovou kartu“ zahájíte instalaci certifikátu na vaši čipovou kartu. Před zahájením instalace vložte kartu do čtečky a na vyzvání zadejte PIN. Po stisku tlačítka instalovat vyčkejte na dokončení instalace.

Vydání následného certifikátu

Každý certifikát má omezenou platnost podobně jako platební karty a je potřebné ho pravidelně obnovovat. Stiskem tlačítka "Žádost o vydání následného certifikátu" zahájíte tvorbu žádosti. Po vytvoření žádosti o vydání následného certifikátu obdržíte proforma fakturu pro uhrazení služby. Nový certifikát vám zašleme e-mailem současně s daňovým dokladem potvrzujícím úhradu.

Zneplatnění certifikátu

Zneplatnění certifikátu je úkon, který zajistí ukončení platnosti certifikátu dříve, než bylo na certifikátu deklarováno. Důvod pro předčasné ukončení platnosti certifikátu může být např. odcizení PC s daty pro tvorbu elektronického podpisu. Více o zneplatnění certifikátu I.CA je uvedeno v Certifikační politice, kapitola 4.9.

Zde můžete požádat o zneplatnění certifikátu on-line. Pamatujte však na to, že po zneplatnění Vašeho certifikátu už není možné provést jeho zpětné obnovení.