Dokumenty a politiky

Požadované dokumenty

Pro vydání identitního certifikátu je při návštěvě registrační autority požadováno předložení osobních dokladů, kterými lze ověřit totožnost žadatele o certifikát. Současně probíhá kontrola všech položek elektronické žádosti o certifikát. Pamatujte proto na to, že všechny položky žádosti, které jste vyplnili, musíte na pracovišti Registrační autority doložit. 

Certifikační politika

Certifikační politika je dokument, který definuje způsob vydávání certifikátu, jeho použití, akceptaci, ukončení platnosti a všechny další činnosti. V Certifikační politice naleznete také podrobné informace o dokumentech, které jsou požadovány pro ověření vaší totožnosti před samotným vydáním certifikátu. 

Politika systému elektronické identifikace

Politika systému elektronické identifikace stanoví zásady, které společnost První certifikační autorita, a.s. uplatňuje v souladu s platnými právními předpisy a mezinárodně uznávanými technickými normami při umožňování přístupu prostřednictvím systému elektronické identifikace. Služba poskytuje nejvyšší úroveň záruky (VYSOKÁ) podle prováděcího nařízení Komise (EU) CIR 2015//1502.