I.CA Identita

První certifikační autorita, a.s. (dále také jen „I.CA) se stala kvalifikovaným správcem kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Nyní je oprávněna on-line ověřovat identitu držitele kvalifikovaného prostředku elektronické identifikace. Tento prostředek představuje kombinace komerčního identitního certifikátu a čipové karty řady Starcos 3.5 a vyšší. 

Akreditace První certifikační autorita, a.s.

Akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace s úrovní záruky VYSOKÁ byla I.CA udělena na základě zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Tomu předcházel audit provedený společností TAYLLORCOX s.r.o. dne 18.11.2019. a zhodnocení Ministerstvem vnitra ČR.

První certifikační autorita, a.s. obdržela Rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky čj. MV- 41227-19/EG-2019 dne 20.1.2020.

Ikona - Akreditace První certifikační autorita, a.s.

Ověřování identity klientů

I.CA může on-line ověřovat identitu klientů v pozici kvalifikovaného správce kvalifikovaného systému elektronické identifikace (Identity Provider, IdP) vůči Kvalifikovaným poskytovatelům služeb dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

Jedná se o takové poskytovatele, kteří umožňují prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace (Service Provider, SeP) na příslušné úrovni záruky dle požadavků prováděcího nařízení Komise (EU) CIR 2015/1502. Toto nařízení Komise stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci, prostřednictvím Národní identitní autority.

Ikona - Ověřování identity klientů